เว็บไซต์ จอดสบาย เป็นเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ คนที่มีรถและต้องการที่จอดรถ เมื่อต้องไปทำธุระที่ต่างๆในกรุงเทพฯ เนื่องจากกรุงเทพฯเป็นเมืองที่ผู้คนอพยพเข้ามาหางานกันมาก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมา ทั้งอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างขึ้นมาจนแออัด ปัญหารถติดและปัญหาหาที่จอดรถลำบาก เสียเวลาจากการจราจรที่ติดขัดแล้วยังต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถอีก จากปัญหานี้ทางผู้พํฒนาจึงคิดวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้ไลฟสไตล์ของคนกรุงเทพดีขึ้นไม่เสียเวลาในการวนหาที่จอดรถและมั่นใจได้ว่ามีที่จอดรถแน่นอน เหล่านี้จะคลายความกังวลและความเหนื่อยล้าไปมาก หากคุณใช้บริการกับเรา เว็บไซต์จอดสบาย

นอกจากจะหาที่จอดรถแล้ว สมาชิกยังสามารถเป็นผู้ปล่อยเช่าที่จอดรถได้ หากเป็นผู้ที่มีบริเวณบ้าน ผู้ที่มีพื้นที่วางเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร หรือแม่กระทั่งเจ้าของคอนโดและมีที่จอดรถเพียง 1 ที่ ก็สามารถเป็นผู้ปล่อยเช่าที่จอดรถได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คุณ